Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Inventering av Göteborgs stifts orglar

I mars 2006 gjordes en överenskommelse mellan Göteborgs stift och Göteborg Organ Art Center (GOArt), vid Göteborgs universitet, beträffande en inventering av orglarna i Göteborgs stift, Svenska kyrkan. Huvudmålet var att utveckla ett objektivt instrument att använda vid fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, men även andra faktorer än kulturhistoriskt värde, s.s. liturgi och gudstjänstliv, har diskuteras.

Tillvägagångssättet bygger på en flerstegsmodell: 1) enkätförfarande försöka uppnå en lägsta nivå vad gäller basinformation om alla orglar; 2) fältbesök för djupare information, (i betydelsen besök på plats) men kan ersättas med annan inforation som baserar sig på djup kännedom om instrumentet (t.ex. genom upprättat orgelprogram för restaurering, underhåll eller andra liknande åtgärder); en 3) typ av karaktäristik av orglarna.

Gå till inventeringen

Page Manager: Erik Bernskiöld|Last update: 9/10/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?