IT system väntas fungera imorgon tisdag kl 0900/ Tomorrow about 9 AM i most of the IT-systems will be accessible

Först imorgon bitti vid 9-tiden beräknas de flesta IT-system vid Göteborgs universitet fungera igen. Flera av systemen ligger nere pga en vattenskada i elcentralen i Vasaparken. IT-enheten meddelar att reparationsarbetena fortsätter under kvällen. I det arbetet prioriteras system som webben och olika portaler, som medarbetarportalen, så att det mesta ska fungera imorgon för såväl studenter och anställda som besökare.

Not until tomorrow at about 9 AM is it expected that most of the IT-systems at The University of Gothenburg will be accessible again. Several of the systems are not working due to water damage to the power central in Vasaparken. The IT-unit reports that reparations will continue during the evening, with focus on systems such as the internet and different portals.